Om mig – privat og politisk

Jeg er 33 år og bor i et rækkehus i Skødstrup, tæt på hvor jeg voksede op. Jeg bor sammen med min mand, Mads, og vores to døtre, der er 5 og 8 år.

I 2018 blev jeg færdig med min Ph. D. i matematik fra Aarhus Universitet. I dag arbejder jeg som forsker i matematikundervisning ved VIA – center for pædagogik og dannelse. I min fritid holder jeg af at tegne og sy, meget gerne sammen med mine børn og meget gerne stort og vildt. Vi tager også meget gerne på ture med familien og besøger både Aarhus’ smukke natur og fremragende kulturinstitutioner. 

I byrådet sidder jeg i økonomiudvalget, børn- og ungeudvalget, kulturudvalget, handicaprådet (næstformand) og ligestilling- og mangfoldighedsudvalget.

Et nemt og trygt liv som barn og børnefamilie i Aarhus

Som mor til et barn i børnehave og et i indskolingen kender jeg til travle småbørnsforældres hverdag. Som så mange andre har jeg desværre oplevet afleveringer, hvor én voksen skal tage imod et barn, mens han allerede sidder med tre på skødet og der går fem mere rundt alene. Det er uholdbart og det er en af mine grunde til at være i politik. For det skal være en tryg oplevelse at sende sine børn afsted i institution.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for at børn og børnefamilier i Aarhus får mere ro på. Med minimumsnormeringer, senere børnehavestart, nemmere skoleudsættelse m.m. er vi kommet et godt stykke ad vejen til bedre daginstitutioner, men vi er ikke i mål. Også på skoleområdet er jeg stolt af vores resultater: mange flere to-voksen timer, fuld accept af talblindhed og et pres for at afskaffe nationale tests. 

At skabe forandring i hverdagen gennem byrådet

Byrådspolitik er præget af lange rapporter og masser af data. Jeg prioriterer at sætte mig ind i komplicerede sager, og læser gerne store rapporter. Det mener jeg er nødvendigt for at få indflydelse på den retning vi skal skubbe kommunen i.

Jeg synes for eksempel det er vigtigt at sætte sig ind i, hvorfor Nordea pludselig vil sladre til kommunen om borgere som de tror snyder med overførselsindkomster. Tilsvarende har jeg sat mig ind i kommunens databehandleraftale med Google i forbindelse med indkøb af computere til eleverne, så vi kunne sikre, at vores børns data ikke kan misbruges. Et sidste eksempel er, at jeg opdagede, at der ikke var krav om lærepladser i vores ejerstrategi for Aarhus Lufthavn, og fik det ændret.

Mere nær velfærd

Aarhus bruger unødvendigt mange eksterne konsulenter. Vi betaler private firmaer dyrt for at løse opgaver, som kommunens egne medarbejdere kan klare. I denne valgperiode har vi fået vedtaget, at Aarhus fremover skal mindske brugen af eksterne konsulenter, og sikre bedre kvalitet af deres ydelser.

Vi skal bruge kommunens penge på velfærd frem for rapporter – dette fokus er vigtigt at fastholde også fremover. Vi har sikret at Aarhus er blevet en skattelyfri kommune. Det er en vigtig markering, men også reel politik. Det muliggør at jeg som økonomiudvalgsmedlem kan presse forvaltningen til at sikre, at vores indkøb sker hos firmaer, som ikke er i skattely, og at kommunens penge ikke investeres i firmaer, som bruger skattely.

I byrådsarbejdet lægger jeg altid vægt på, at vi skal fokusere på den borgernære service og forsøge at holde de administrative udgifter på et minimum.

Jeg vil glæde mig meget over at kunne fortsætte det gode arbejde i vores byrådsgruppe. Vi har opnået en masse resultater vi kan være stolte af. Som socialist og feminist arbejder jeg for en mere lige by og kommune, hvor man kan bo, leve, arbejde og lege uafhængigt af indkomst, alder, køn, etnicitet og seksualitet. Jeg vil arbejde for, at når vi bygger nyt, så bygger vi grønt. Jeg vil være med til at beskytte og skabe vild natur i Aarhus kommune. Jeg vil arbejde for en by med mindre forurening, færre biler, bedre kollektiv trafik, flere cyklister og gående. og meget meget mere.