Vi har alle visioner og ambitioner for Aarhus, så som at Aarhus skal være en god by for alle, vi skal have mindre system mere borger.
Men ord skal omsættes til handling, og for SF er det en hovedprioritet at vi ikke i budgettet indfører nye skjulte sparemekanismer. Det er enormt skidt for de borgere og medarbejdere, der bliver udsat for sparerunderne. Hjælpen til den ældre på plejehjem bliver mindre. Sårbare børn oplever pludselige forandringer der ændrer de trygge rammer. Meget arbejdsglæde og tryghed vendes til utryghed og fokus på besparelser. Der skal ikke opfindes alle mulige nye usynlige sparemekanismer med underlige DJØF-navne som omprioriteringsbidrag, stop for løn og prisfremskrivning, innovationspulje og fællesbidrag.
I SF vil vi have fokus på det nære – Vi skal sætte farten ned og få mere ”ro på” i det aarhusianske velfærdssamfund.
I Borgmesterens udkast til budget er der tre store investeringer, som vi også ser som særdeles vigtige i SF
🧑‍🏫Et løft til folkeskolerne for at imødegå skolernes udgifter til specialundervisning.
👩‍🦼Et løft til socialområdet der også er under et voldsomt økonomisk pres.
👵🏼Og endeligt et løft til ældreområdet, hvor der er behov for flere hænder til at løfte opgaverne.
Men der er selvfølgelig også ting som mangler i budgetudkastet, og som SF vil prioritere.
💰Først og fremmest et fokus på skat
Vi betaler stadig ikke ret meget i Skat i Aarhus. Det er altså et kæmpe paradoks at vi har stigende privat velfærd for det store flertal og meget stramme kommunale budgetter på den anden side.
Generelt kæmper vi for forslag der skaber ro og sikkerhed, og som sætter farten ned i samfundet.
👧🏻🧒🏾👶🏼På børneområdet vil vi
– Arbejde for en stærk lokal folkeskole hvor børn trives. Det betyder færre børn i klasserne, flere to-voksenordninger, og et bedre indeklima.
– Styrke det tidlige børnefælleskab fra børnene starter i dagtilbud. Vi ønsker, at børnene går i dagtilbud tæt på deres hjem. Vi skal skaffe flere uddannede pædagogiske medarbejdere.
– Samle den kommunal 10. kl. til et godt tilbud i et samlet undervisnings- og ungdomsmiljø.
👵🏼På ældreområdet er der behov for
– At tiltrække nye medarbejdere og give nuværende medarbejdere lyst og mulighed for at blive lidt længere.
– At det bliver nemmere at få en plejebolig, så flere kan flytte ind inden de bliver alt for svage.
👩‍🦼På Socialområdet er der behov for
– Flere uddannede pædagoger, flere ansatte og bedre vilkår for lederne på bostederne for voksne med handicap
– Flere pladser og for hurtig og intensiv bostøtte i Socialpsykiatrien
👩‍🏭På beskæftigelsesområdet vil vi gerne slå et slag på vegne af de unge der er ramt af arbejdsløshed
– Øget brug af rotationsordninger og ordninger hvor ældre medarbejdere kan gå ned i tid og give plads til flere unge er en del af de løsninger vi ser for os.
👯På kulturområdet vil vi sikre
– At flere unge kan få gavn af muligheden for fritidspas, så de kan deltage i de stærke fællesskaber der er i foreningslivet.
– Vi vil gerne supplere med et kulturpas, som giver familier med små indkomster adgang til at bruge det mangfoldige kulturliv i Aarhus.
🌎🌱På klimaområdet vil vi hæve ambitionsniveauet for Aarhus kommune
– Vi vil hæve ambitionsniveauet for arbejdet for at bekæmpe klimaudfordringerne og for at sikre langt mere vild natur i Aarhus.
– Der skal udvikles nye ideer og tiltag i klimafonden, styrkelse af den kollektive trafik, udfasning af biomasse og indfasning af nye teknologier og langt flere sammenhængende cykelstier.
– Naturen skal i have plads til at eksistere på egne præmisser. Der skal er brug for penge til at opkøbe jord og understøtte mageskifter, som kan understøtte mere vild natur som sagtens kan nydes af mennesker i stor stil, samtidigt med at den stortrives.
Vi skal sætte farten ned og få mere ”ro på” i det aarhusianske velfærdssamfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *