Byrådsmøderne skal ud og leve i lokalsamfundene
Vores lokaldemokrati er – eller bør i hvert fald være – dybt forbundet med aarhusianernes engagement, ideer og tillid. Vi hører fra fællesråd og aarhusianere, at de føler sig koblet af de politiske processer, der kører inde på rådhuset, og det skal vi som byråd tage meget seriøst.
Det ligger os i SF Aarhus meget på sinde at styrke relationen mellem byråd og det resterende Aarhus, og vi har også tidligere rejst en række politiske forslag for netop at få samspillet til at fungere bedre. Vi vil tage dette arbejde op igen, fordi det er mere relevant end nogensinde før i Aarhus, som jo gennemgår massiv udvikling disse år. Det skal aarhusianerne involveres i.
Vi vil foreslå at hvert fjerde byrådsmøde holdes ude i lokalsamfundene i Aarhus – både i centrum og opland. Fællesrådene inviteres til at spille en aktiv rolle i at gennemføre møderne og samt i fx at facilitere en times politisk dialog mellem aarhusianere og politikere inden selve mødet.
På den måde sikrer vi løbende dialoger og ideudvekslinger lig dem, vi ser nu i valgkampen, ude i Aarhus omkring det, der rør sig i vores kommune. I SF er vi overbeviste om, at det vil styrke vores lokaldemokrati og vores sammenhængskraft, og det vejer for os tungere end de modargumenter, der givetvis vil komme fra andre partier
Tidligere modargumenter for at rykke møderne ud i byen har været, at det er teknisk kompliceret, samt det kan være forvirrende for aarhusianerne hvor møderne afholdes mv. Alt sammen ting, vi er sikre på, at vi kan løse gennem tekniske løsninger og grundig kommunikation.
I SF har vi tidligere foreslået borgerforslag og borgerbudgetter og byrådsmøder ude i kommunen – det ønsker vi stadig. Vi vil sætte skub på videreudviklingen af vores lokaldemokrati i Aarhus og håber på mere lydhørhed i byrådet. På onsdagens byrådsmøde har vi også et forslag, der bl.a har fokus på langt tidligere inddragelse af lokalsamfundene i byggesager, så aarhusianerne kan få reel indflydelse på byudviklingen i Aarhus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *